ربات‌های صنعتی

یک ربات صنعتی سیستمی است که برای انتقال مواد، قطعات و ابزارها و انجام وظایف گوناگون برنامه ریزی شده  و تولید را انجام می دهد. ربات های صنعتی در حال تغییر شکل تولید در دنیا می باشند. آنها اغلب برای انجام وظایفی که برای کارگران انسانی خطرناک، نامناسب، ویا بسیار هزینه بر هستند مورد استفاده فرار می گیرند.

ربات صنعتی اسکارا ی زاگرا

  • قیمت پایین.
  • آموزش مسیر حرکت به صورت نرم افزاری.
  • قابلیت اتصال به سیستم های ماشین بینایی زاگرا و تشخیص مسیر حرکت به صورت هوشمند.
  • قابلیت استفاده به منظور وظایف متوسط صنعتی مانند جابه جایی قطعات، بسته بندی، تزریق.
  • قابلیت جا به جایی بار تا وزن 5 کیلوگرم.
  • دارای دقت و سرعت بالا.
  • تولید ایران و دارای خدمات پس از فروش داخلی.

مشخصات:

نام مدل ZSR5040-5
طول بازوها اول 400mm ، دوم  500mm
زمان چرخش کامل
6s
تکرار پذیری 1mm
مشخصات محیط کار محیط عمومی
روش نصب سطح میز