کاربرد هوش مصنوعی در بازی

مقدمه ای بر نحوه ی کاربرد هوش مصنوعی در بازی حتما در دوران کودکی بازی O – X را انجام دادید. به طور مثال شما با حرف O و دوستتون با حرف X خونه های یه جدول 9 خونه ای را پر میکردید. و هرکس که میتونست با حرف مربوط به خودش سه خونه پشت … ادامه خواندن کاربرد هوش مصنوعی در بازی