آیا ربات های صنعتی انواع مختلفی دارند؟

یک روبات صنعتی معمولا به یک بازوی ربات که در محیط کارخانه برای تولید استفاده می شود اشاره دارد. روبات های صنعتی سنتی می توانند براساس معیارهای مختلف مانند نوع حرکت (درجه آزادی)، کاربرد (فرآیند تولید)، معماری (سریال یا موازی) و نام تجاری طبقه بندی شوند. سپس یک رقیب جدید برای روبات های صنعتی وجود … ادامه خواندن آیا ربات های صنعتی انواع مختلفی دارند؟