سیستم کنترل کیفیت کاشی و سرامیک زاگرا

سیستم کنترل کیفیت اتوماتیک خطوط کاشی و سرامیک

سیستم کنترل کیفیت اتوماتیک خطوط کاشی و سرامیک در حقیقت تشکیل شده از چند واحد مجزا برای  تشخیص معایب می‌باشد.

1- تشخیص معایب طرح:

معایب طرح به چند دسته تقسیم می شوند:
1 – عیب جابه جایی چاپ
2 – عیب چاپ نخوردگی
3 – خط چاپ

این معایب به طور کلی بر روی دو دسته از کاشی‌ها با طرح‌های ساده و طرح‌هایی با نقش‌های بافت مانند طرح‌ بافت سنگ، طرح بافت چوب و … ممکن است ایجاد شود. میزان معایب طرح می‌تواند به صورت مستقیم بر روی درجه‌ی کیفیت کاشی تاثیر گذار باشد

2- معایب طیف:

مغایب طیف به دو دسته تقسیم میشود:
1 – طیف کم رنگ تر
2 – طیف پر رنگ تر

مزان کمرنگی  و پر رنگی طیف می تواند تاثیر زیادی بر روی درجه بندی نهایی کاشی داشته باشد. با محاسبه‌ی میزان تغییر طیف کلی کاشی نسبت به طیف کاشی مرجع میزان خطای رنگ مشخص شده و کاشی از لحاظ رنگ درجه بندی خواهد شد.

3- معایب لعاب:

تقسیم بندی معایب لعاب :
1- ترک لعاب
2- حفره لعاب
3 – پینهول
4 – پارگی لعاب
5 – لعاب برگشتی

4- معایب گوشه و لبه پریدگی:

یکی از مهترین عوالی که تشخیص، ارسال سریع آمار، ردیابی،و به طبع رفع آن به ویژه در سیستم‌های کانتینیوز از اهمیت بالایی برخوردار است گوشه پریدگی و لبه پریدگی می‌باشد. آمار بدست آمده از چندین کارخانه نشان داده است که  بیشترین جایی که این مشکل را ایجاد می‌کند خط لعاب (بغل سابها و گایدها) همچنین فرسودگی رولها در واگنهای ذخیره کاشی می‌باشد.ارسال اطلاعات مربوط به گوشه و لبه پریدگی به این قسمتها و رفع عیب می‌تواند کمک شایانی به جلوگیری از افت درجه بی مورد در بسته بندی داشته باشد.